Chiều 21/4, UBND Thành phố tổ chức phiên họp tập thể để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND Thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, chủ trì phiên họp.

Hà Nội xem xét các vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ
Hà Nội xem xét các vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Thành phố, ủy viên UBND thành phố. Đại biểu khách mời có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Tại Phiên họp, tập thể UBND Thành phố đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố trong thời gian tới, Cụ thể, tập thể UBND Thành phố cho ý kiến về việc Ban hành Quy chế “Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hà Nội”; Ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025;

Ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Ban hành Quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Khánh Vy