Theo ý kiến của ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ngành CNHT Hà Nội đưa ra tại Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XV thành phố Hà Nội, để công nghiệp Hà Nội phát triển thì cần một chiến lược dài hạn cùng những kế hoạch chi tiết căn cơ.

Từ thực tế đó, xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp ngành CNHT (HANSIBA), ông Nguyễn Hoàng đã đề xuất với UBND Thành phố một số giải pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và CNHT công nghệ cao của Hà Nội.

Hà Nội cần cơ cấu ngành công nghiệp hỗ trợ tầm nhìn 2045
Hà Nội cần cơ cấu ngành công nghiệp hỗ trợ tầm nhìn 2045.
 

Đầu tiên, ông Nguyễn Hoàng cho rằng Hà Nội cần sớm xây dựng phương án phát triển ngành công nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại ngành công nghiệp Thủ đô đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2045 trên cơ sở bám sát vào nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại nghị quyết số 24/2016/QH14ngày 8/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu các ngành kinh tế Việt Nam, quyết định của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, xét đến năm 2025 và dựa trên những kế hoạch khoa học xuất phát từ thực trạng của ngành CN thủ đô như số lượng các DN - hộ gia đình hiện có năng lực về công nghệ, vốn, lao động và thị trường...

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần đánh giá được ngành CNHT đang ở đâu, từ đó đưa ra những giải pháp thật cụ thể nhằm thúc đẩy từng lĩnh vực CNHT cụ thể (như CNHT cho điện tử, da giày, dệt may, cơ khí…).

An Hưng