Để thực hiện mục tiêu, tỉnh Hà Nam đã và đang tập trung phát triển ngành CNHT. Điển hình phải kể đến việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam ban hành và triển khai thực hiện các chính sách về phát triển CNHT như: Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 8/4/2016 về đẩy mạnh phát triển CNHT, chế biến, chế tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2025; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 về phê duyệt đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, lĩnh vực ưu tiên phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh là các ngành CNHT, công nghệ cao… đã mở đường thông thoáng cho CNHT trên địa bàn phát triển.

Hà Nam đặt mục tiêu giá trị sản xuất CNHT đạt trên 51.000 tỷ đồng
Hà Nam đặt mục tiêu giá trị sản xuất CNHT đạt trên 51.000 tỷ đồng.

Sau gần 3 năm thực hiện, Nghị quyết 04-NQ/TU đã và đang được các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, với quyết tâm cao, góp phần đẩy nhanh phát triển sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ; giá trị sản xuất công nghiệp nói chung và giá trị sản xuất trong khu công nghiệp tăng trưởng cao. Thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc.

 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp với các tiện nghi, tiện ích công cộng phục vụ cho các doanh nghiệp (DN); đa dạng hóa nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình tiện ích phục vụ đời sống người lao động; tăng cường giám sát, thanh kiểm tra việc thi hành pháp luật về đầu tư, thu nộp ngân sách để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Đến nay, Hà Nam đã thu hút được 106 DN CNHT đi vào hoạt động. Việc thu hút ngày càng tăng các DN CNHT đã giúp giá trị sản xuất công nghiệp lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng lớn giá trị toàn ngành. Theo ông Trần Xuân Dưỡng - Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNHT, chế biến, chế tạo, lắp ráp giai đoạn 2016-2018 giữ được mức tăng trưởng khá như: Thiết bị điện, điện tử tăng bình quân 25,78%, nước giải khát tăng 23,93%, bộ dây điện ô tô tăng 11,6%, xe gắn máy tăng 14,08%...

An Hưng