Hiện nay, trên địa bàn Đồng Nai có khoảng 605 doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ và tập trung ở các lĩnh vực dệt may, da giày, cơ khí chế tạo và điện tử.

Đồng Nai: Thu hút 605 dự án công nghiệp hỗ trợ
Công nghiệp hỗ trợ đang là lĩnh vực Đồng Nai ưu tiên mời gọi đầu tư từ nước ngoài. Ảnh minh họa

Cụ thể, sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí chế tạo có 254 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ gần 42% trong tổng số doanh nghiệp hỗ trợ; tiếp đến là sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may với khoảng 137 doanh nghiệp; sản xuất nguyên liệu cho ngành da giày là 110 doanh nghiệp; ngành điện tử 79 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn lại hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Các doanh nghiệp hỗ trợ gồm có cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, có đến 80% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có quy mô nhỏ.   

Trước đó, trong giai đoạn 2016 - 2019, Đồng Nai đã thu hút được 189 dự án công nghiệp hỗ trợ vào các khu công nghiệp, trong đó chủ yếu là dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Trong hơn 4 năm gần đây, những dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới vào Đồng Nai có trên 45% là dự án về công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, giày dép, xơ sợi dệt, cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử... Cụ thể năm 2016, Đồng Nai thu hút 42 dự án công nghiệp hỗ trợ, năm 2017 thu hút 27 dự án, năm 2018 thu hút 58 dự án, năm 2019 là 62 dự án.

Hiện nay, công nghiệp hỗ trợ đang là lĩnh vực Đồng Nai và cả nước đang ưu tiên mời gọi đầu tư từ nước ngoài.

Minh Đức