Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh đã thu hút được trên 600 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước thu hút được nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Đồng Nai nằm trong top 3 thu hút công nghiệp hỗ trợ
Đồng Nai nằm trong top 3 thu hút công nghiệp hỗ trợ.

Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được 18/53 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, và vốn đăng ký chiếm trên 41% trong tổng dự án cấp mới.

Dù là thu hút đầu tư FDI có sự chọn lọc kỹ về lĩnh vực, công nghệ nhưng Đồng Nai vẫn hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Khoảng 5 năm trở lại đây, thu hút vốn đầu tư FDI vào tỉnh đều vượt từ 20-50% so với kế hoạch năm. Hơn 9 tháng của năm 2019, Đồng Nai đã thu hút đầu tư nước ngoài được trên 1,42 tỷ USD, vượt kế hoạch năm trên 42%.

 

Dù là thu hút đầu tư FDI có sự chọn lọc kỹ về lĩnh vực, công nghệ nhưng Đồng Nai vẫn hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Khoảng 5 năm trở lại đây, thu hút vốn đầu tư FDI vào tỉnh đều vượt từ 20-50% so với kế hoạch năm. Hơn 9 tháng của năm 2019, Đồng Nai đã thu hút đầu tư nước ngoài được trên 1,42 tỷ USD, vượt kế hoạch năm trên 42%.

Trong định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đến năm 2030 tỉ trọng công nghiệp của Đồng Nai sẽ chiếm từ 53% đến 54% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh này. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 20%.

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tập trung xây dựng một số cụm liên kết công nghiệp nhằm tập trung phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tâm Anh