Mục tiêu đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng 45% nhu cầu thiết yếu và tiêu dùng nội địa, chiếm 25% giá trị xuất khẩu; năm 2030, đáp ứng được 70% nhu cầu... 

Đề xuất gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp phụ trợ
Bộ Công thương đề xuất đề xuất gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng để phát triển công nghiệp hỗ trợ Ảnh:Tinnhanhchungkhoan

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Bộ Công Thương đề xuất hàng loạt giải pháp về chính sách và phát triển thị trường cho CNHT. Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy một số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển; Có chính sách ràng buộc và khuyến khích địa phương trong bố trí ngân sách cho công nghiệp hỗ trợ; Nâng cao năng lực doanh nghiệp trên cơ sở triển khai hiệu quả chương trình, bố trí vốn đầu tư xây dựng 3 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp... Bộ Công Thương đề xuất hình thành gói tín dụng ưu đãi khoảng 100.000 tỷ đồng cho công nghiệp hỗ trợ.

 

Gói tín dụng này sẽ có cơ chế tương tự như gói tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn đầu tư để xây dựng 3 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp; Bộ Công Thương, các bộ chức năng chủ trì nghiên cứu, đề xuất các trung tâm trên; Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất các ưu đãi, hỗ trợ về vốn, tín dụng để phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, trong thời hạn từ 5 năm đến 10 năm.

Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét điều chỉnh cơ chế tiếp cận Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo hướng thông thoáng và nhanh gọn, đơn giản hơn đối với doanh nghiệp CNHT. Bên cạnh đó, với sự hướng dẫn của Bộ Công Thương, một số địa phương cần có chương trình hành động để phát triển CNHT.

An Hưng