Đà Nẵng ban hành nhiều ưu đãi với công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao
Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách ưu đãi công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao

Hiện nay, Sở Công thương Đà Nẵng đã xây dựng Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ định hướng năm 2020 và đang trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Trong đó, Chương trình nêu rõ tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cung cấp vật tư nguyên liệu phụ tùng linh kiện góp phần giảm nhập siêu và thúc đẩy xuất khẩu tăng bình quân 13-15%; phấn đấu số lượng doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đến năm 2020 đạt tự 80-100 doanh nghiệp.

Đà Nẵng đẩy mạnh tập trung vào một số giải pháp về quy hoạch đất đai, phát triển hạ tầng, điển hình là khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, nơi phát triển công nghệ thông tin - công nghệ phần mềm với 2 dự án lớn là Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

 

Quý I/2019, Đà Nẵng có 32 dự án FDI được cấp mới, với tổng vốn đăng ký 355,806 triệu USD. Trong số 32 dự án được cấp mới có một dự án đầu tư trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký 170 triệu USD, đó là Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, do Tập đoàn Universal Alloy Corporation Asia Pte. LTD (Mỹ) làm chủ đầu tư.

Nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, Thành phố đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao như: được hưởng giá thuê đất ưu đãi, được hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 2 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất, hỗ trợ 50% tiền xử lý nước thải trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo quy định hiện hành...

Quý Hưng