Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 6/8/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân.

Cụm công nghiệp Thọ Nguyên sẽ thu hút công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may
Ảnh minh họa.
 

Cụm công nghiệp Thọ Nguyên có diện tích khoảng 20,0 ha với tổng mức vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng được thành lập trên địa bàn xã Xuân Hồng (trước đây là xã Thọ Nguyên), huyện Thọ Xuân; diện tích khoảng 20ha, ngành nghề hoạt động chủ yếu: Cơ khí; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng; chê biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giày... và các ngành nghề khác có liên quan.

Theo kế hoạch, từ Quý III - Quý IV/2020 sẽ hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Từ Quý IV/2020 - Quý I/2021 hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở; Từ Quý I/2021 - Quý IV/2021 hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quý IV/2021 khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Từ Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư hạ tầng và kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp).

Minh Đức