Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham gia vào chuỗi giá trị, UBND tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện Chương trình Phát triển CNHT đến năm 2025.

Theo đó, đến năm 2020, tỉnh tập trung thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước; đầu tư vào lĩnh vực các ngành có sử dụng công nghệ cao. Mức tăng trưởng CNHT giai đoạn này đạt 25%, đáp ứng 10% cho nhu cầu sản xuất công nghiệp của Cao Bằng. Tập trung phát triển lĩnh vực CNHT đối với các lĩnh vực công nghiệp (luyện kim, điện tử, cơ khí), linh kiện phụ tùng kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than cốc, công nghiệp khai thác, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng...).

Cao Bằng mạnh tay thúc đẩy các dự án công nghiệp hỗ trợ
Cao Bằng tập trung phát triển lĩnh vực CNHT đối với các lĩnh vực công nghiệp (luyện kim, điện tử, cơ khí), linh kiện phụ tùng kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than cốc, công nghiệp khai thác, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng...).

Một số ngành, lĩnh vực chủ yếu: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; Lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; Hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với CNHT luyện kim, mời gọi hợp tác và tiếp tục thực hiện các dự án sản xuất; lĩnh vực cơ khí chế tạo nâng cao năng lực, công nghệ sản xuất các linh kiện chi tiết; nâng cao chất lượng sản xuất gỗ ván thanh, gỗ bóc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; phát triển ngành CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất phụ kiện, phụ tùng kinh kiện trong lĩnh vực ô tô, xe máy, điện, điện tử.

Giai đoạn từ 2021 - 2025, tỉnh tiến tục phát triển CNHT trong giai đoạn trước, phấn đấu tăng trưởng đạt 45%, đáp ứng 20% nhu cầu cho sản xuất CNHT trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp các thiết bị máy móc, linh kiện, chi tiết máy móc, nguyên liệu, vật liệu cho ngành công nghiệp.

Để thực hiện kế hoạch này, Cao Bằng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển CNHT; Tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình vận động đầu tư tại các địa bàn trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư...

 

Đồng thời  có chính sách thúc đẩy xúc tiến đầu tư phát triển các dự án sản xuất CNHT; Khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT, sử dụng công nghệ cao, như: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Theo đó, đến năm 2020, tỉnh tập trung thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn trong và ngoài nước; đầu tư vào lĩnh vực các ngành có sử dụng công nghệ cao. Mức tăng trưởng CNHT giai đoạn này đạt 25%, đáp ứng 10% cho nhu cầu sản xuất công nghiệp của Cao Bằng. Tập trung phát triển lĩnh vực CNHT đối với các lĩnh vực công nghiệp (luyện kim, điện tử, cơ khí), linh kiện phụ tùng kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than cốc, công nghiệp khai thác, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng...).

Một số ngành, lĩnh vực chủ yếu: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; Lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; Hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với CNHT luyện kim, mời gọi hợp tác và tiếp tục thực hiện các dự án sản xuất; lĩnh vực cơ khí chế tạo nâng cao năng lực, công nghệ sản xuất các linh kiện chi tiết; nâng cao chất lượng sản xuất gỗ ván thanh, gỗ bóc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; phát triển ngành CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất phụ kiện, phụ tùng kinh kiện trong lĩnh vực ô tô, xe máy, điện, điện tử.

Giai đoạn từ 2021 - 2025, tỉnh tiến tục phát triển CNHT trong giai đoạn trước, phấn đấu tăng trưởng đạt 45%, đáp ứng 20% nhu cầu cho sản xuất CNHT trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp các thiết bị máy móc, linh kiện, chi tiết máy móc, nguyên liệu, vật liệu cho ngành công nghiệp.

Để thực hiện kế hoạch này, Cao Bằng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển CNHT; Tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình vận động đầu tư tại các địa bàn trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư...

Đồng thời  có chính sách thúc đẩy xúc tiến đầu tư phát triển các dự án sản xuất CNHT; Khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT, sử dụng công nghệ cao, như: CNHT khai thác; CNHT luyện kim; lĩnh vực cơ khí chế tạo; CNHT chế biến gỗ; CNHT sản xuất các sản phẩm bao bì đóng gói; hình thành các trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, ô tô vận tải chất lượng cao; Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư CNHT sản xuất các phụ kiện, phụ tùng linh kiện trong lĩnh vực ô tô - xe máy, điện - điện tử, nhà máy cơ khí chế tạo chính xác, sản xuất linh kiện, thiết bị sản xuất và máy công nghiệp, sản xuất linh kiện phụ trợ ngành gia dụng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Trúc Linh