Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019 được giới thiệu trong khuôn khổ Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc xây dựng Sách trắng là một trong những nỗ lực của Bộ Công Thương hướng tới thực hiện Nghị Quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng nhấn mạnh, công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước, với mức đóng góp trong GDP tăng từ 12% năm 2010 lên 16% năm 2018, tạo ra 9,7 triệu việc làm, và luôn duy trì mức đóng góp trên 80% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong suốt thập kỷ vừa qua.

 

Nhờ đó, Việt Nam đã nhanh chóng cải thiện được vị trí của mình trong bảng xếp hạng cạnh tranh công nghiệp toàn cầu do UNIDO công bố hàng năm, thu hẹp đáng kể khoảng cách của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực. 

Đại diện quốc gia văn phòng UNIDO tại Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Thảo cho biết, UNIDO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật góp phần củng cố hơn nữa năng lực xây dựng chính sách công nghiệp để thu hẹp những bất cập về thể chế và các nút thắt trong chính sách, nâng cao năng lực công nghiệp với trọng tâm là năng lực cạnh tranh ngành và phân tích chuỗi giá trị; và chia sẻ kinh nghiệm chính sách phát triển công nghiệp từ các nền kinh tế công nghiệp hóa như Hàn Quốc.

Bà Thảo hy vọng, bộ công cụ EQuIP và Nền tảng Phân tích Dữ liệu Công nghiệp (IAP) của UNIDO sẽ được các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam tiếp tục sử dụng để xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển công nghiệp một cách hiệu quả và bền bền vững.

Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam lần đầu tiên có chủ đề "Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo" đã đi sâu vào phân tích toàn diện những ưu nhược điểm của ngành này và cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các ngành công nghiệp Việt Nam cho các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp. 
Ngoài ra, Sách Trắng công nghiệp cũng phân tích các vấn đề của các ngành như ô tô xe máy, dệt may gia giày, điện tử- viễn thông.. Trong đó, vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm được phân tích kỹ càng.

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019 cũng chính là sản phẩm của dự án hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) thực hiện từ năm 2016. Dự án là sự tiếp nối của chương trình hợp tác thành công giữa UNIDO và Bộ Công Thương với sản phẩm là Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Công nghiệp Việt Nam năm 2011.

Băng Dương