Năm 2019, Bắc Ninh xếp thứ nhất cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, đạt 1.242 nghìn tỷ đồng; thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu, đạt 35,05 tỷ USD; xếp thứ 6 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)... Với vị trí vô cùng thuận lợi, nằm ở trung tâm khu vực đồng bằng sông Hồng, kết nối dễ dàng với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng thời, Bắc Ninh cũng là địa phương có nhiều khu công nghiệp, thu hút nhiều tập đoàn lớn đầu tư.

Công nghiệp Bắc Ninh hiện đã có những thay đổi cơ bản về chất lượng, chủng loại theo hướng hàm lượng công nghệ cao, có thương hiệu mạnh đặc biệt là các sản phẩm điện, điện tử của các tập đoàn đa quốc gia thuộc khu vực FDI. Tỉnh đã hình thành 3 ngành công nghiệp trọng điểm: Điện tử - tin học; cơ khí chế tạo; chế biến nông lâm sản, thực phẩm, đồ uống.

Cùng với đó, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Bắc Ninh cũng có những bước phát triển vượt bậc, phục vụ cung ứng cho các ngành công nghiệp chủ lực tại địa phương và các tỉnh lân cận, tạo ra giá trị gia tăng cao theo chuỗi giá trị, đứng top đầu trong các địa phương cung ứng CNHT trong cả nước.

Bắc Ninh: Tận dụng lợi thế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ
Samsung đã đầu tư 9,3 tỷ USD vào tỉnh Bắc Ninh

Đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2020 là năm cuối cùng triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng tỉnh Bắc Ninh về các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020 và là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh xác định mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tạo bước đột phá phát triển dịch vụ thương mại văn minh, hiện đại; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ,…

 

Trong đó, đối với công nghiệp, quyết liệt thực hiện tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ cho các ngành chủ lực tạo ra giá trị gia tăng cao theo chuỗi giá trị; hình thành cụm liên kết ngành trên cơ sở lấy doanh nghiệp lớn là hạt nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa là các vệ tinh cung ứng... gắn với sự phát triển công nghiệp của vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển CNHT tỉnh Bắc Ninh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh phát triển CNHT và tham gia sâu vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp thông qua việc lồng ghép vào hoạt động khuyến công, chương trình khởi nghiệp, tích cực triển khai các nội dung hợp tác với các doanh nghiệp FDI đặc biệt là Samsung trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển CNHT.

Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Chính phủ và cơ quan hữu quan, mở rộng các hoạt động phát triển ngành CNHT theo các lĩnh vực chuyên sâu không chỉ của Bắc Ninh mà của cả nước trong thời gian tới.

Với đà phát triển, những lợi thế “có một không hai” cùng tầm nhìn chiến lược trong phát triển công nghiệp, nhiều chuyên gia cho rằng, ngành CNHT của Bắc Ninh sẽ còn có những bước tiến vững chắc trong tương lai, tham gia sâu vão chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoàng Hiệp