Đây là một trong các đề xuất của Bộ Công Thương khi soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo dự thảo này, Bộ Công Thương sẽ chủ trì nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển một số ngành công nghiệp như cơ khí trọng điểm, điện tử, dệt may, da - giày, sản xuất lắp ráp ô tô... nhằm tạo thị trường cho công nghiệp hỗ trợ phát triển và phù hợp với đặc điểm từng ngành.

Áp chế tài cho chủ đầu dự án công phải sử dụng linh kiện trong nước
Doanh nghiệp Việt Nam đã sản xuất được một số chi tiết trong tua bin điện gió (ảnh một dự án điện gió tại Ninh Thuận)

Bên cạnh hàng loạt những chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng, đất đai, thuế..., Bộ Công Thương đề xuất cần ban hành các quy định về việc ràng buộc và chế tài cho các chủ đầu tư sử dụng các thiết bị, linh kiện, vật liệu trong nước đã sản xuất được hoặc có khả năng sản xuất được trong các dự án đầu tư công, các dự án được hưởng các chính sách ưu đãi và các dự án được cấp phép trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng trong quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền đàm phán các hợp đồng PPP, các dự án sử dụng tài nguyên và có sử dụng nguồn lực Nhà nước phù hợp cam kết quốc tế.

Đề xuất này có ý nghĩa lớn trong việc phát triển đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước.

 

Theo kế hoạch đầu tư công được Quốc hội thông qua, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước dành cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 2 triệu tỷ đồng. Riêng trong 2 năm 2019- 2020, bình quân mỗi năm cần bố trí khoảng 237.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương.

Có thể thấy, riêng các dự án đầu tư công thuộc trong các ngành năng lượng, hạ tầng…, đã đặt ra nhu cầu lớn về các trang thiết bị máy móc… thuộc lĩnh vực cơ khí. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do cơ chế đấu thầu giá rẻ, nhiều dự án năng lượng, hạ tầng chủ yếu sử dụng trang thiết bị máy móc nhập ngoại, khiến các doanh nghiệp sản xuất trong nước thiệt thòi.

Băng Dương

Đề xuất thuế 0% nhập nguyên liệu, vật tư cho doanh nghiệp CNHT ngành ô tô

Đề xuất thuế 0% nhập nguyên liệu, vật tư cho doanh nghiệp CNHT ngành ô tô

 Trong thời hạn 05 năm 2019- 2023, các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ô tô sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi 0%.