Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 111/2015/NĐ-CP, dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, tín dụng, bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, mặt nước.
Ngoài ra, các dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn.

Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chính sách ưu đãi trên, kể từ khi Nghị định 111 có hiệu lực năm 2015, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi.

23 dự án CNHT được cấp giấy xác nhận ưu đãi
Sản xuất linh kiện cơ khí tại nhà máy EMCT, khu CN Quang Minh (ảnh: Băng Dương)

Trong đó, Bộ đã cấp được 23 Giấy xác nhận ưu đãi thuộc các lĩnh vực: Dệt may  điện tử , sản xuất, lắp ráp ô tô , công nghiệp Công nghệ cao, cơ khí chế tạo, hiện đang xử lý 02 hồ sơ, còn lại là các doanh nghiệp không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi hoặc không đủ điều kiện xác nhận ưu đãi.

Tuy nhiên, các hồ sơ chủ yếu xin ưu đãi thuế TNDN của các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế.

Ngoài ra, đối với ưu đãi tín dụng, các DN CNHT cũng rất khó tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB).

 

Trước khi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP được ban hành, trong thời gian Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg về phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ năm 2011-2015, không có doanh nghiệp CNHT có quy mô nhỏ và vừa nào được bảo lãnh vay và vay vốn qua Ngân hàng này.

Mặc dù thủ tục xác nhận ưu đãi cho các dự án sản xuất sản phẩm CNHT đã được đơn giản hóa tối đa, cho đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp CNHT nào được bảo lãnh vay và vay vốn từ VDB. Nguyên nhân chính là VDB được thiết kế hoạt động không để phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tín dụng có quy mô nhỏ.

Đây cũng là một điểm hạn chế cần khắc phục khi sửa đổi Nghị định 111 tới đây.

Băng Dương

Sẽ sửa đổi Nghị định 111 về công nghiệp hỗ trợ

Sẽ sửa đổi Nghị định 111 về công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công Thương đang dự kiến sửa đổi Nghị định 111/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng mở rộng phạm vi hưởng ưu đãi, bao gồm cả công nghệ sản xuất sản phẩm thay vì chỉ ưu đãi sản phẩm CNHT như hiện nay.