Theo đó, ngày 20/5/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3951/VPCP-KSTT về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19, đối với 02 thủ tục dịch vụ thực hiện tại cấp tỉnh và cấp huyện, bao gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Yên Bái: Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19
Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân rất nhiều trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh họa

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao tại văn bản trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành (có thủ tục dịch vụ trên); BHXH tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung công việc sau:

Hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Niêm yết công khai tại nơi trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương số của Tổng đài Bảo hiểm xã hội Việt Nam (19009068) để hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ khai liên quan đến BHXH và Tổng đài Cổng Dịch vụ công Quốc gia (18001096) giúp người sử dụng lao động chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khi nộp hồ sơ trên Cổng DVCQG.

 

Chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 19 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Khẩn trương triển khai các nội dung công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại văn bản số 1310/UBND-NCPC ngày 11/5/2020.

UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý những cơ quan đơn vị, địa phương từ chối, yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ giấy khi hồ sơ nộp trực tuyến đã đảm bảo đúng, đầy đủ, theo quy định.

Bảo Quyên