Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã quy hoạch vùng phát triển cây gỗ lớn và cây có giá trị kinh tế cao và định hướng cho nhân dân từng bước thực hiện để đảm bảo sinh kế, giữ được thảm thực vật quý. Từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển rừng, không những mang lại nguồn lợi kinh tế cho người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Ngoài tập trung bảo vệ tốt 370 ha rừng phòng hộ, hơn 10 năm lại nay, xã Thịnh Thành,  còn trồng được 130 ha cây sở trên các cánh rừng vùng Khùa, Khe Chàm và mang lại lợi ích kép. Nhờ bảo vệ rừng, trồng rừng mà nhiều gia đình đã có bước phát triển kinh tế đột phá.

Xóa nghèo nhờ bảo vệ rừng, trồng rừng
Xóa nghèo nhờ bảo vệ rừng, trồng rừng. Ảnh minh họa.

Là xã vùng bán sơn địa, Minh Thành có diện tích 2.100 ha rừng và đất lâm nghiệp. Cùng với việc giao khoán đất rừng đến tận 1.200 hộ dân, chính quyền địa phương đã tập trung xây dựng quy hoạch phát triển nông lâm một cách phù hợp bằng việc khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn, kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng, trồng cây ăn quả và cây dược liệu. Đưa giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 20 tỷ đồng mỗi năm, chiếm tỷ trọng 22% trong sản xuất nông nghiệp của xã.

 

Từ phong trào này, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình ở xóm 8 có một số nông hộ, ngoài đầu tư phát triển rừng nguyên liệu giấy, còn trồng được cam sành bản địa. Nhờ chú trọng chăm sóc, áp dụng các tiến bộ của KHKT nên sản lượng quả hàng năm đạt 15 - 20 tấn/ha, trừ mọi chi phí còn thu về hàng tram triệu đồng. 

Theo thống kê, Yên Thành có gần 25 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích đất có rừng chiếm 18.502 ha. Để nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển rừng bền vững, huyện Yên Thành đã có tổng thể quy hoạch phát triển đến năm 2035 tầm nhìn 2050.

Năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng mới 1.400 ha rừng tập trung, trồng 1 triệu cây phân tán, chăm sóc và bảo vệ 20.800 ha, phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với bảo vệ môi trường và du lịch sinh thái; chuyển dần rừng trồng nguyên liệu giấy sang trồng cây gỗ lớn, đẩy mạnh phát triển các mô hình trồng cây lâm nghiệp, cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao, bền vững…

Hồ Nhi