Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Đầm Dơi là huyện ven biển, địa bàn rộng, dân cư sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Năm 2010, khi khởi phát Chương trình xây dựng nông thôn mới, bước đầu huyện gặp rất nhiều khó khăn, bình quân mỗi xã mới chỉ đạt khoảng 4,66 tiêu chí. Khó khăn lớn nhất là về kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, điện phục vụ cho sản xuất; cầu, đường giao thông nông thôn nhiều nơi chưa được kết nối; đời sống người dân chưa cao, thu nhập còn thấp; nhận thức của một bộ phận cán bộ, người dân trong thực hiện các tiêu chí còn lúng túng.

Tuy nhiên, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc ban hành lại Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Cà Mau, nhiều tiêu chí đã được mềm hóa để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đã góp phần giúp người dân nhận thức rõ hơn về xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến các xã đã được kiện toàn, hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả.

Xây dựng nông thôn mới: Huyện Đầm Dơi đặt trọng tâm vào tiêu chí văn hóa
Xây dựng nông thôn mới: Huyện Đầm Dơi đặt trọng tâm vào tiêu chí văn hóa

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chỉ có 2 tiêu chí về văn hoá nhưng các tiêu chí này gần như bao hàm các tiêu chí còn lại.

Xác định việc xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới chính là kế thừa, phát huy và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá với những quy định, tiêu chuẩn phù hợp, nên những năm qua Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Đến nay, huyện có 4 xã được công nhận xã văn hoá nông thôn mới, gồm Tân Dân, Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương và Tân Trung.

Xã Tạ An Khương hiện có hơn 2 ngàn hộ gia đình văn hoá, đạt hơn 92%, 9/9 ấp đều có câu lạc bộ đờn ca tài tử, 1 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyền, 1 câu lạc bộ đờn ca tài tử 3 thế hệ, 27 thành viên, hàng tháng sinh hoạt 2 lần.

 

Cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng phát triển đã tạo môi trường văn hoá lành mạnh trong toàn xã hội. Gia đình ý thức và tự giác cùng với chính quyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Đặc biệt, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương, như đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện.

Đến nay toàn xã Tạ An đã có 8/9 ấp đạt chuẩn văn hoá. Bà con cùng nhau xây dựng hàng rào cây xanh, trang trí đường làng ngõ xóm sạch sẽ, vận động con cháu trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không xảy ra tệ nạn xã hội”.

Xã Tân Trung có hơn 2.100 hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hoá năm 2019, chiếm hơn 86%. Trong đó gia đình văn hoá đạt 3 năm trở lên hơn 1.700 hộ, chiếm hơn  81%. Xã có 6/6 ấp đạt chuẩn văn hoá, đạt 100%, trong đó có 4 ấp giữ vững danh hiệu ấp đạt chuẩn văn hoá liên tục 5 năm.

Bên cạnh đó, 100% ấp thực hiện tốt xã hội hoá xây dựng các thiết chế văn hoá, như trụ sở sinh hoạt văn hoá, lộ nông thôn, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà vì người nghèo... 6/6 ấp đều có trụ sở sinh hoạt văn hoá đạt chuẩn theo quy định. Toàn xã có 6 câu lạc bộ đờn ca tài tử, với 62 thành viên; 6 câu lạc bộ bóng chuyền, với 60 thành viên; 6 câu lạc bộ bóng đá, với 72 thành viên thường xuyên duy trì tổ chức sinh hoạt; Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở các khu dân cư, đời sống văn hoá, tinh thần ngày càng được nâng lên.

Ông Phạm Thanh Liêm, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Trung cho biết: “Xã tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và Nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá trong lễ cưới, lễ tang. Thông qua tuyên truyền người dân rất đồng tình, cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới”.

Rõ ràng, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Đầm Dơi không chỉ là câu chuyện về xây dựng hạ tầng, phát triển mô hình, nâng cao thu nhập... mà còn là hành trình bền bỉ, nhằm khơi gợi, bồi đắp những giá trị văn hoá tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi gia đình và trong từng ấp, khóm của một vùng quê đang khoác lên mình tấm áo mới.

Hoàng Long