Là xã hải đảo xa đất liền, quỹ đất sản xuất của Đồng Tiến nhỏ lẻ, manh mún; hạ tầng, giao thông chưa đồng bộ..., nhưng bù lại trên địa bàn xã có nhiều tuyến, điểm du lịch và nhiều bãi biển đẹp; tài nguyên thủy, hải sản phong phú.

Xã đảo Đồng Tiến về đích nông thôn mới nâng cao
Xã đảo Đồng Tiến về đích nông thôn mới nâng cao.

Xác định lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng NTM, xã Đồng Tiến đã chỉ đạo thực hiện phát triển hàng hóa chủ lực đảm bảo đúng theo Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Cô Tô, gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu đến năm 2020” của BCH Đảng bộ huyện Cô Tô. Xã đã thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thực hiện đúng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản; đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, gắn các hoạt động khai thác với du lịch dịch vụ, như: Câu mực, câu cá, lặn biển...

 

Nhờ chỉ đạo, tuyên truyền tích cực, người dân xã Đồng Tiến đã nhanh chóng thay đổi nhận thức, chủ động tham gia xây dựng NTM thông qua việc khai thác các lợi thế của địa phương, đẩy mạnh đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các loại hình sản xuất mới, khai thác lợi thế về biển đảo, cảnh quan tự nhiên để phát triển du lịch, chuyển đổi nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Có thể kể ra những điển hình trong xây dựng vườn mẫu NTM, xây dựng homestay đón khách du lịch, phát triển du lịch cộng đồng.

Không chỉ thực hiện tốt tiêu chí về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, Đồng Tiến còn đạt tất cả các tiêu chí khác trong xây dựng NTM nâng cao, như: Hạ tầng, giáo dục - y tế - văn hóa, môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị, thôn đạt chuẩn NTM. Để hoàn thiện những tiêu chí này, Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Tiến đã huy động nhân dân chung tay, vào cuộc, quyết tâm đưa Đồng Tiến trở thành xã NTM nâng cao, tiến tới xã NTM kiểu mẫu.

Ngọc Trang