Trong công cuộc chuyển đổi số, Internet vạn vật (IoT), 5G, Cloud đã trở thành những yếu tố không thể tách rời và tiếp tục là xu hướng phát triển trong thời gian tới.

Gắn bó mật thiết với sự thay đổi của Internet, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), một NIC (Netwwork Information Center) quốc gia đã chuyển mình để tiếp tục đảm đương sứ mệnh mới - sứ mệnh thúc đẩy Internet thế hệ mới với tinh thần "Internet for all".

Với sự thay đổi này, năm 2020 VNNIC tập trung xây dựng các nền tảng, dịch vụ số, tạo đà phát triển cho giai đoạn tới.

 

Dưới đây là thống kê những điểm nổi bật trong phát triển tài nguyên Internet và hạ tầng quan trọng quốc gia năm 2020:

VNNIC thống kê những điểm nổi bật trong phát triển tài nguyên Internet và hạ tầng quan trọng quốc gia năm 2020
VNNIC thống kê những điểm nổi bật trong phát triển tài nguyên Internet và hạ tầng quan trọng quốc gia năm 2020.

Hải Ninh