Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2021. Tham gia hội thi có 12 báo cáo viên thuộc 12 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Được biết, các thí sinh tham gia thi đã lựa chọn các nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng
Vĩnh Phúc tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng.
 

Điểm mới của hội thi năm nay là có phần thi câu hỏi mở rộng để thí sinh tìm hiểu vấn đề một cách kỹ lưỡng, nắm chắc tình hình của đơn vị, địa phương, từ đó, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền miệng. Các nội dung được lựa chọn trong phần thi thuyết trình có kết cấu hợp lý, chặt chẽ, trọng tâm, trọng điểm; phân tích, dẫn chứng sát thực tế công tác, hình ảnh, dẫn chứng minh họa sinh động, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời là dịp để mỗi báo cáo viên trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, rèn luyện về kỹ năng tuyên truyền. Qua đó, Ban tổ chức hội thi sẽ lựa chọn báo cáo viên xuất sắc tham dự hội thi báo cáo viên cấp khu vực.

Hà Lan