Có được kết quả trên là nhờ Đảng bộ đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của nhân dân trong mục tiêu giảm nghèo bền vững từng giai đoạn, phù hợp với thực tế của địa phương.

Việt Trì triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Với nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, Thành phố và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, hỗ trợ vay vốn, cây con, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật. 5 năm qua, Thành phố đã kết hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ vốn vay cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất với số vốn hàng chục tỷ đồng; mở gần 30 lớp dạy nghề cho gần 1.000 người lao động.

Thành phố đã hỗ trợ, xây mới, sửa chữa được 440 ngôi nhà cho người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền trên 12 tỷ đồng; Từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 200 ngôi nhà cho các đối tượng khó khăn với số tiền trên 15,6 tỷ đồng.

 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động những năm gần đây của Thành phố luôn đạt và vượt kế hoạch. Từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 16.000 người, trong đó có trên 2.400 người đi xuất khẩu lao động. Hoạt động này không chỉ mang lại sự ổn định kinh tế gia đình mà còn góp phần phát triển diện mạo cũng như địa phương.

Tỷ lệ giảm hộ nghèo đã vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, diện mạo thành thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đó chính là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền Thành phố hướng tới.

Minh Vy