Theo Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa công bố, Việt Nam có tổng tiềm năng kỹ thuật về điện gió ngoài khơi khoảng 160GW, một số địa phương có tiềm năng điện gió lớn như: Quảng Ninh với 11GW, Hà Tĩnh với 4,4GW, Ninh Thuận với 25GW, Bình Thuận với 42GW, Trà Vinh với 20GW...

Việt Nam có tổng tiềm năng kỹ thuật về điện gió ngoài khơi khoảng 160GW
Vùng biển ven bờ Việt Nam, đặc biệt là vùng biển thuộc các khu vực phía Nam (nơi có độ sâu 30-60m) có tiềm năng phát triển rất tốt điện gió biển.

Năng lượng gió ngoài khơi hay điện gió ngoài khơi là ngành công nghiệp có tiềm năng to lớn và triển vọng, tạo nguồn năng lượng sạch trong bối cảnh cả thế giới đối mặt với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020 cũng cho hay, vùng biển ven bờ Việt Nam, đặc biệt là vùng biển thuộc các khu vực phía Nam (nơi có độ sâu 30-60m) có tiềm năng phát triển rất tốt điện gió biển.

Đặc biệt, khu vực biển có độ sâu từ 0-30m từ Bình Thuận đến Cà Mau rộng khoảng 44.000km2 có tốc độ gió trung bình ở độ cao 100m đạt hơn 5-8m/giây.

 

Cũng theo báo cáo trên, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, cao hơn so với nhịp tăng trưởng chung của cả nước (6%/năm) với các hoạt động kinh tế biển như: du lịch và dịch vụ biển, hàng hải, khai thác dầu khí và khoáng sản biển, thủy sản, công nghiệp, năng lượng tái tạo…

Hiện Bộ Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Đan Mạch để nghiên cứu, xác định lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi Việt Nam.

Theo đó, Bộ sẽ xác định cơ cấu phát triển điện gió ngoài khơi theo từng giai đoạn, các khu vực ngoài khơi tiềm năng phát triển điện gió. Kết quả nghiên cứu này sẽ được xem xét tích hợp trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Kết quả nghiên cứu hiện nay đưa ra 25 vị trí điện gió ngoài khơi với công nghệ móng cố định và 17 vị trí điện gió ngoài khơi với công nghệ móng nổi. Trong đó, riêng khu vực tỉnh Bình Thuận được xác định có 4 vị trí phù hợp để phát triển điện gió ngoài khơi với công nghệ móng cố định.

Minh Đức