Tại Phiên toàn thể lần thứ nhất, Đại hội ASOSAI lần thứ 15, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hầu Khải - Tổng Thư ký ASOSAI lần thứ 14 đã báo cáo Kế hoạch Chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch Chiến lược cho 2022-2027.

Theo ông Hầu Khải, đại dịch COVID-19 là thách thức lớn với tất cả các thành viên của tổ chức, một số hoạt động theo kế hoạch đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn, nhưng ASOSAI đã thể hiện khả năng phục hồi, nhanh nhẹn và quyết tâm của mình, đồng thời quản lý một cách khoa học để thực hiện thành công. 

Tuyên bố Hà Nội đã giải quyết tốt các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững
Tuyên bố Hà Nội đã giải quyết tốt các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững

Bên cạnh đó, Báo cáo Tuyên bố Hà Nội cho thấy, ASOSAI đã tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa to lớn trong việc mang lại giá trị và lợi ích cho người dân như: Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, cung cấp dịch vụ phúc lợi; phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục công; an ninh lương thực bền vững; quản lý tài chính quốc gia bền vững; quản lý bền vững chính sách dân số và nhân khẩu học...

 

Giá trị chính của Tuyên bố Hà Nội là thực hiện thành công hai trụ cột chiến lược: “Thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức trong cộng đồng ASOSAI, song song với hoạt động phát triển năng lực cho các SAI thành viên trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” và “Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu”.

Các khuyến nghị trong Tuyên bố Hà Nội của ASOSAI và các SAI thành viên cho thấy sự nghiêm túc và luôn chủ động để ứng phó với những thách thức chung của khu vực trong lĩnh vực kiểm toán công, trong đó có lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán thực hiện mục tiêu phát triển bền vững - một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ mỗi quốc gia, khu vực châu Á và toàn cầu hiện nay. Các cuộc kiểm toán nói trên đã góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ngày càng toàn diện, mạnh mẽ, đưa ra các phát hiện, kiến nghị kiểm toán hết sức giá trị cả về mặt chuyên môn và quản lý chính sách.

Các cuộc kiểm toán môi trường giúp Chính phủ áp dụng các biện pháp ngày càng mạnh mẽ, kịp thời để bảo vệ hệ môi trường sinh thái, đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan hữu quan trong việc khắc phục các vấn đề một cách nghiêm túc, chủ động hơn; thiết lập cơ chế dài hạn và tạo điều kiện cho việc ban hành, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp lý, khung chính sách về môi trường quốc gia.

Hằng Nga