Trong không khí linh thiêng, thành kính trước anh linh Ức Trai, đại diện Ban Tổ chức điểm lại công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược và xây dựng triều Lê ở thế kỷ XV. Côn Sơn vốn là quê gốc của Nguyễn Trãi. Tại đây, ông đã nung nấu ý chí đánh giặc cứu nước, cứu dân và cũng là nơi dung dưỡng cả cuộc đời, sự nghiệp của ông. Ông đã để lại nhiều di sản văn hóa quý báu cho khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn và dân tộc.

Tưởng niệm 579 năm ngày mất danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
Tượng Danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380 tại Kinh thành Thăng Long. Thân phụ ông là Nguyễn Phi Khanh, nguyên quán làng Chi Ngại (nay thuộc phường Cộng Hòa); thân mẫu là Trần Thị Thái, con gái quan Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán. Thuở nhỏ, Nguyễn Trãi sống với ông ngoại ở Thăng Long và Côn Sơn, sớm nổi tiếng tài đức và chí lớn. Năm 1400, ông đỗ Thái học sinh, nhận chức Ngự sử đài Chánh trưởng dưới triều Hồ.

 

Năm 1407, giặc Minh xâm lược, ông quyết nuôi ý chí cứu nước, cứu dân và đến Lam Sơn tụ nghĩa, dâng Bình Ngô sách, dốc tâm huyết, một lòng thành giúp vua Lê Lợi đánh thắng nhà Minh. Đất nước hòa bình, Nguyễn Trãi có công lớn tạo ra nền tảng kinh tế - xã hội, sự hòa hợp giữa “nước và dân” để xây dựng đất nước Đại Việt hùng cường.

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các nghi lễ được tổ chức ở quy mô nhỏ nhưng trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn của Nguyễn Trãi đối với đất nước; cầu quốc thái, dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân ấm no, hạnh phúc...

Phương Liên