Dương Huy là một xã miền núi của Thành Phố Cẩm Phả, có diện tích tự nhiên trên 4600 ha. Dân số là hơn 3300 nhân khẩu, có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 44,5% dân số. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng việc sản xuất nông, lâm nghiệp.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao là sản phẩm chủ lực của địa phương. Từ đó, liên kết chuỗi sản xuất nâng cao giá trị của sản phẩm.

Từ năm 2018 đến nay, xã Dương Huy không còn hộ nghèo
Từ năm 2018 đến nay, xã Dương Huy không còn hộ nghèo. 
 

Nếu như đầu năm 2015, trên địa bàn xã còn 6 hộ cận nghèo và 3 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt gần 30 triệu đồng/người/năm thì từ năm 2018 đến nay xã đã không còn hộ nghèo, chỉ còn hai hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách luôn vượt kế hoạch thành phố giao từ 10 – 15%; giá trị thương mại, dịch vụ năm 2019 đạt 127,2 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 ước đạt: 61,8 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Số hộ trồng rừng tăng từ 247 hộ với diện tích trên 1.000 ha (năm 2015) lên 457 hộ với diện tích trên 1.600 ha (năm 2019). Diện tích rừng trồng mới đã góp phần cải thiện môi trường và tăng thu nhập cho người dân, nhiều hộ dân có thu nhập về trồng rừng từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, Số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng từ 1.064 con (năm 2015) lên con 8.600 (năm 2019).

Bên cạnh đó, hạ tầng, kinh tế của xã được đầu tư xây dựng với nhiều công trình khởi công mới, sản xuất nông nghiệp chuyển đổi có hiệu quả cao. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ đảm bảo yêu cầu khám và điều trị cho người dân. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, công tác cải cách hành chính được quan tâm và triển khai đồng bộ...

Hải Đông