Theo thông tin từ Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Giang, trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của Trung tâm, đặc biệt làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở LĐ-TBXH tỉnh, sự phối hợp của các phòng chuyên môn thuộc Sở; Phòng LĐ-TBXH các huyện, thành phố,… cùng nỗ lực khắc phục khó khăn của tập thể công chức, viên chức, Trung tâm đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức 36 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động với 6.000 người tham dự, đạt 66,7% kế hoạch giao năm 2020, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Tổ chức treo 1.450 băng rôn, phướn tuyển dụng lao động, dán 1.100 thông báo; phát 8.000 tờ rơi, thông báo tuyển dụng lao động. Tổ chức đi tư vấn, phát tài liệu, tờ rơi cho 1.303 lao động tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Yên Minh, Hoàng Su Phì, đây là lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đến nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Kết quả đã giới thiệu việc làm thành công 750 người, đạt 83,3% kế hoạch giao năm 2020, giảm 3,5% so với cùng kỳ 2019. 

Trung tâm DVVL Hà Giang: Nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch được giao năm 2020
Người lao động tham gia một hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại Hà Giang. Ảnh: Trung tâm DVVL Hà Giang

Về chức năng kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, góp phần đưa thông tin đầy đủ, chính xác tới người lao động và doanh nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động  như: Đăng tải 1.539 tin, bài hình ảnh hoạt động lên 02 trang website, với 236.560 lượt truy cập khai thác thông tin; Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng trực tuyến của 47 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Hỗ trợ 128 người lao động đăng ký tìm việc làm trực tuyến (41 người lao động được kết nối việc làm thành công trong tỉnh); Tổ chức đi thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của 90 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; v.v... 

 

Về công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động: trong 6 tháng đầu năm ước có 900 người lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN, tăng 222 người so với cùng kỳ 2019; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 840; số lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm là 4.200. Duy trì thường xuyên việc tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách BHTN cho người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại Trung tâm và 03 văn phòng huyện theo đúng trình tự quy định. 

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tập trung tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm; hội chợ việc làm; kết nối, mở rộng thị trường lao động tại các tỉnh; thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp… nhằm hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao trong năm 2020.

Bảo Quyên