Hôm 22/6, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kỳ chuyên đề đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 19-1-2017 của BCH Đảng bộ thành phố và lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 37, diện mạo đô thị thành phố đã có những thay đổi tích cực và rõ nét. Đến 31-12-2020, thành phố có 1.139 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 8.670,63 tỷ đồng. Thành phố đã xây dựng được 18 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó có 6 tuyến đường phố chính đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. 100% tuyến đường giao thông trục xã, thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 99% hộ dân khu vực nội thành và 97,7% hộ dân khu vực ngoại thành được dùng nước sạch...

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: Xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh, thông minh
Thành phố Tuyên Quang phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh
 

Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I đề ra mục tiêu là củng cố, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, phấn đấu hoàn thành 50% các tiêu chí của đô thị loại I về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường. Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cụ thể đối với từng nội dung như: về công tác quy hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị thông minh, tăng trưởng xanh theo các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030; về quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; huy động các nguồn lực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp các ý kiến vào nội dung của dự thảo Nghị quyết, chương trình phát triển đô thị và dự thảo Đề án đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị UBND thành phố và các phòng, ban chức năng thành phố tiếp tục rà soát kỹ các nội dung trong dự thảo Nghị quyết, chương trình phát triển đô thị và dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh; xem xét kỹ lại các câu từ để chỉnh sửa, bổ sung vào các nội dung của Nghị quyết, chương trình, đề án để khi ban hành đảm bảo tính chặt chẽ, cụ thể khi thực hiện.

Hồ Nhi