Đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân

Nội dung kế hoạch chú trọng đến xây dựng, sửa đổi hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách từ sản xuất, chế biến đến bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, cơ sở hạ tầng thương mại, mạng lưới phân phối hàng Việt phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kế hoạch nhấn mạnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đồng thời phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.

Triển khai cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt 2021: Quảng Bình tiếp sức doanh nghiệp quảng bá thương hiệu
Khoai deo - một đặc sản của tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống chợ, hệ thống bán lẻ hiện đại nhằm mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam tại các chợ truyền thống, khu vực tập trung đông dân cư, vùng nông thôn, miền núi; tỉnh thành, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá điểm du lịch gắn với quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, miền núi; quảng bá, hỗ trợ nhân rộng điểm bán hàng Việt Nam trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn, hỗ trợ kết nối tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ sản xuất các sản phẩm đặc sản, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP vào siêu thị và các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn tỉnh. Hình thành chương trình tour, tuyến du lịch trong đó có đưa khách du lịch vào cửa hàng, quầy hàng trưng bày sản phẩm của Quảng Bình, sản phẩm Việt Nam giúp quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm cho khách du lịch.

 

Giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; tiếp cận thị trường, hoạt động hỗ trợ để nâng cao năng lực sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, hàng sản xuất trong tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố để đưa các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh tiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng miền trên cả nước.

Kế hoạch yêu cầu các ban ngành hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá sản phẩm của Quảng Bình nói riêng và hàng Việt Nam nói chung; quảng bá, xây dựng thương hiệu, bán sản phẩm hàng hóa và sản phẩm du lịch của tỉnh trên môi trường trực tuyến như sàn giao dịch thương mại điện tử, website bán hàng; kết nối doanh nghiệp của tỉnh với các thương vụ nước ngoài để tăng cơ hội xuất khẩu…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; thực hiện tốt việc giám sát sự kiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam, tăng cường tuyên truyền thực hiện pháp luật, kịp thời xử lý nghiêm tổ chức, doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lồng ghép với quảng bá, giới thiệu hàng Việt Nam tới người tiêu dùng…

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, tạo chuyển biến về nhận thức trong Nhân dân, đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa tiêu dùng của Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng.

Thông qua đó để vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh nâng cao vị thế của hàng Việt Nam, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc trưng của Quảng Bình trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam…

Lê An