Theo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái tính đến ngày 17/3/2020, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có tổng số 51 hộ tại 6 xã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Trong đó, rất nhiều lá đơn chỉ xin hỗ trợ giống cây trồng, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ bò giống, vật liệu làm nhà vệ sinh, học nghề… để được thoát nghèo trong năm nay, dành phần hỗ trợ của mình cho các hộ còn khó khăn hơn trong những năm tới.

Trạm Tấu: 51 hộ làm đơn đăng ký thoát nghèo
Tính đến ngày 17/3/2020, trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã có 51 hộ tại 6 xã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Ảnh minh họa.

Cụ thể, xã Bản Mù có 1 hộ, Xà Hồ 7 hộ, xã Trạm Tấu 17 hộ, Pá Lau 1 hộ, Phình Hồ 24 hộ, Làng Nhì 1 hộ. Được biết đây là năm đầu tiên, các hộ dân ở huyện vùng cao Trạm Tấu tự nguyện làm đơn xin đăng ký thoát nghèo. 

 

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu vừa từ xã Bản Mù kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng về tranh thủ thời gian trao đổi với chúng tôi về việc đưa Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và Kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 vào cuộc sống.

Đồng chí cho biết, Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 106 ngày 3/1/2020 về thực hiện Chương trình hành động số 190; Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 10/2/2020 thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Trong đó, quyết tâm chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 theo hướng thực chất, làm đến đâu, chắc đến đó, các hộ thoát nghèo phải bền vững, tránh tình trạng tái nghèo...

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 106 Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 109 của Huyện ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/2/2020 của UBND huyện về điều hành chi tiết thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu (LĐTB&XH) đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện. Năm 2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,5% trở lên, tương đương số hộ thoát nghèo là 557 hộ.

Hồ Nhi