Thành phố Quy Nhơn có 16 phường nội thành và 5 xã; trong đó 4 xã: Phước Mỹ, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu thuộc diện xây dựng nông thôn mới (riêng xã Nhơn Hội đang được quy hoạch thành phường nội thành).

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay 4 xã nói trên đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Quy Nhơn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

TP. Quy Nhơn: 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới
czvz

Theo ông Lê Anh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, sau khi được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tư vấn, năm 2019 thành phố đã rà soát, xác định cụ thể những hạng mục công trình cần nâng cấp, bổ sung, chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện.

 

Thành phố cũng đã hỗ trợ kinh phí cho các xã để đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông bị hư hỏng; chỉ đạo Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn hỗ trợ các địa phương trồng cây xanh trên các tuyến đường; Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn tăng tần suất thu gom rác thải tại các địa phương đưa đi xử lý... Mặt khác,  Ủy ban nhân dân thành phố cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Trung ương xem xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tỉnh Bình Định có ba đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gồm: TP Quy Nhơn, huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn. Toàn tỉnh có 77 trong tổng số 121 xã đạt chuẩn NTM. Mục tiêu phấn đấu trong năm nay của tỉnh là huyện Tuy Phước được công nhận đạt chuẩn NTM và dự kiến công nhận ít nhất tám xã đạt chuẩn NTM; như vậy lũy kế đến năm 2020 có ít nhất 85 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và bốn đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bình Định phấn đấu mục tiêu giai đoạn 2021-2025, ba huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Phù Cát, Phù Mỹ và Tây Sơn; nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là 7 trong tổng số 11 huyện, thị xã, thành phố; xây dựng một huyện NTM kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn NTM; 85% số thôn (làng) thuộc xã khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Ngọc Trang