Trong một bài viết mới đây, chia sẻ câu chuyện của địa phương, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho hay, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; gần dân, sâu sát cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của quần chúng, nhân dân được quan tâm.

Thực hiện Chỉ thị 05: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Ảnh minh họa

Thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh, kiến nghị của dân. Trong 5 năm, toàn tỉnh Tây Ninh tổ chức 63 cuộc tiếp xúc, đối thoại, có 397 ý kiến góp ý, kiến nghị, chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; cấp tỉnh tổ chức 3 cuộc, có  238 ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân, đã được quan tâm xử lý thoả đáng.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên rà soát, xác định những việc, những vấn đề, lĩnh vực trọng điểm, nổi cộm, bức xúc để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm với phương châm: “Không ngừng, nghỉ”, “không có vùng cấm”, phát hiện đến đâu xử lý đến đó.

 

Từ đó, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm và đã xử lý kỷ luật 8 đảng viên, đề nghị thu hồi 430 triệu đồng. Ngành Thanh tra triển khai 288 cuộc thanh tra hành chính và 18.542 cuộc thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 18 tỉ đồng, 467m2 đất.

Việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu; phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phục vụ được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình, kết hợp khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành và thực hiện nghiêm giờ giấc, quy chế làm việc; dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương được phát huy; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, ý thức bảo vệ tài sản công được thực hiện ngày hiệu quả...

Nội dung và yêu cầu nêu gương của Chỉ thị số 05-CT/TW đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên, chống được suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay; vì công việc chung, hy sinh lợi ích cá nhân, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong trong công việc, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân.

Hồ Nhi