Tiết kiệm điện năng được hiểu đơn giản là sử dụng điện ít đi nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả và tiện lợi đối với các hoạt động sản xuất, sinh hoạt gia đình. Có nhiều biện pháp có thể thực hiện nhằm mục đích tiết kiệm điện. Các phương pháp này chủ yếu đến từ thói quen sử dụng điện năng hàng ngày. 

Thông qua nhiều kênh để thông tin, hướng dẫn khách hàng tiết kiệm điện
Ảnh minh họa

Trên tinh thần đó, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện nhằm tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu thụ, như: phối hợp với các địa phương để triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như: gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học...; đồng thời thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ dân để kiểm tra hệ thống điện và hướng dẫn các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt trong giai đoạn 19 tỉnh, thành phố phía Nam bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian giãn cách, người dân chủ yếu ở nhà nên sẽ sử dụng nhiều thiết bị điện phục vụ sinh hoạt và làm việc từ xa. Trong đó, máy lạnh là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỉ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình.

 

Trước tình hình đó, Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua nhiều kênh gián tiếp đã tiếp cận để thông tin và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện một cách tiết kiệm nhất. Kết quả, sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 8 là 150 triệu kWh, lũy kế 8 tháng là 1,196 tỉ kWh, tương ứng tiết kiệm 2,32% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Việc tiết kiệm điện 1,196 tỉ kWh sản lượng điện thương phẩm mà Tổng công ty Điện lực miền Nam làm được trong 8 tháng năm 2021 là thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng...

Minh Đức