Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) vào cuối chiều nay, 8/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết với mong muốn gắn kết một ASEAN cùng nhau phát triển, các Bộ trưởng AMMin 8 đã trao đổi, thống nhất nhiều biện pháp quyết liệt, thiết thực đẩy mạnh hợp tác ứng phó và vượt qua các thách thức mà ASEAN phải đối mặt.

Hội nghị cũng đưa ra các giải pháp nhằm góp phần giữ vững đà hợp tác và đưa ra những định hướng lớn cho cộng đồng ASEAN phát triển ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành hạt nhân của khu vực…

Thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN 2016-2025
Ảnh minh họa

Theo thông cáo, nhận thức được nhu cầu trước đây và nhu cầu thực tế đối với khoáng sản và kim loại cũng như triển vọng phát triển của ngành trên toàn cầu trong thời gian ngắn hạn và trung hạn - khi toàn cầu kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, các Bộ trưởng AMMin 8 đã quyết định thông qua AMCAP-III giai đoạn 2 cũng như hướng dẫn hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo kế hoạch tổng thể kinh tế ASEAN 2025 cho giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, Hội nghị AMMin 8 cam kết hợp tác khoáng sản ASEAN hướng tới thúc đẩy khu vực trở thành điểm đến đầu tư khoáng sản và xây dựng đầu tư trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản, trong đó chú trọng thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khoáng sản.

Về vấn đề này, hội nghị nhất trí tập trung AMCAP-III giai  đoạn 2 theo hướng thúc đẩy đầu tư trong nước và quốc tế vào tất cả các thành phần của chuỗi giá trị khoáng sản; áp dụng các nguyên tắc phát triển khoáng sản bền vững và nỗ lực mở rộng sự tham gia và đóng góp của các đối tác; xây dựng chiến lược mới và công cụ hiệu quả để thu thập và xử lý dữ liệu cho hệ thống thông tin khoáng sản ASEAN nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển bền vững.

Hội nghị cũng hoan nghênh việc Nghiên cứu về triển vọng phát triển cho hợp tác khoáng sản ASEAN (DPAMC) được tài trợ trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển ASEAN-Australia giai đoạn II. Trong đó, các nhận định và phân tích của nghiên cứu DPAMC cùng với xác định phạm vi tăng cường Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN không chỉ hỗ trợ sự phát triển AMCAP giai đoạn 2 trong việc tăng cường hợp tác ASEAN mà còn đưa ra các khuyến nghị kịp thời về tầm nhìn trong lĩnh vực khoáng sản sau năm 2025.

Thái An