Tốc độ truy vấn tên miền tăng nhanh gấp trên 5 lần so với trước, với việc VNNIC đã đưa về và triển khai hệ thống máy chủ tên miền gốc (DNS Root) tại Việt Nam.

Thống kê của VNNIC: Năm 2020 ghi dấu sự tăng trưởng truy vấn tên miền
Triển khai DNS Root tại Việt Nam (VNIX) giúp tăng nhanh tốc độ truy vấn tên miền

Hệ thống DNS quốc gia được triển khai theo chuẩn mực quốc tế, ứng dụng Anycast, DNSSEC, IPv6, giúp đưa dịch vụ DNS đến gần người sử dụng hơn, an toàn và tin cậy hơn, qua đó giúp tăng cường chất lượng, độ tin cậy khi truy cập, sử dụng các dịch vụ Internet tại Việt Nam trên nền tảng tên miền.

 

Hệ thống DNS quốc gia phát triển, sẵn sàng cho thúc đẩy thương mại điện tử, Chính phủ điển tử hướng tới Chính phủ số một cách an toàn.

Đánh giá chung, năm 2020 ghi dấu mốc quan trọng về xu thế dịch chuyển trong đăng ký sử dụng các loại tên miền tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/10/2020, tên miền quốc gia ".vn" đã vượt lên chiếm ưu thế với 50,6% thị phần so với tên miền quốc tế được đăng ký, sử dụng tại Việt Nam. Kết quả trên có được xuất phát từ việc tên miền mã quốc gia luôn chứa đựng những giá trị đã được thừa nhận, phục vụ đắc lực cho hoạt động kinh tế, xã hội: nhận diện – tin cậy – an toàn.

Hải Ninh