Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong khi nhiều quốc gia khác đối mặt tên miền mã quốc gia tăng trưởng âm hoặc tăng trưởng dương không đáng kể, tên miền “.vn” vẫn đạt tăng trưởng dương, cao hơn mức tăng trung bình của ngành công nghiệp tên miền tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Tính đến hết tháng 10/2020, tổng số tên miền “.vn” lũy kế đạt 514.632, tăng 2,3% so với thời điểm cuối năm 2019.

Thống kê của VNNIC: Hết tháng 10/2020, tổng số tên miền “.vn” lũy kế đạt 514.632
Hết tháng 10/2020, tổng số tên miền “.vn” lũy kế đạt 514.632
 

Kể từ năm 2011, tên miền “.vn” liên tục giữ vững vị trí đứng đầu tại khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thứ 44 trên thế giới về số lượng duy trì sử dụng. Mức tăng trưởng tuy có thấp so với năm 2019 (xấp xỉ 8%) nhưng thể hiện sự phát triển liên tục, bền vững của tên miền ".vn" trong giai đoạn dài từ 2005-2020.

Năm 2020 cũng ghi dấu mốc quan trọng về xu thế dịch chuyển trong đăng ký sử dụng các loại tên miền tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/10/2020, tên miền quốc gia ".vn" đã vượt lên chiếm ưu thế với 50,6% thị phần so với tên miền quốc tế được đăng ký, sử dụng tại Việt Nam.

Kết quả trên có được xuất phát từ việc tên miền mã quốc gia luôn chứa đựng những giá trị đã được thừa nhận, phục vụ đắc lực cho hoạt động kinh tế, xã hội: nhận diện – tin cậy – an toàn. Điều đó càng khẳng định vị trí của tên miền ".vn" trên bản đồ tên miền thế giới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam và là biểu tượng của một Việt Nam hội nhập trên môi trường Internet toàn cầu, trở thành một nguồn lực quan trọng để Việt Nam sẵn sàng bước vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Hải Ninh