Tính đến hết tháng 10/2020, số lượng tài nguyên IPv6 Việt Nam đạt hơn 9.000 tỷ tỷ tỷ địa chỉ, sẵn sàng tài nguyên Internet cho chuyển đổi số quốc gia. Ứng dụng IPv6 Việt Nam tăng trưởng tốt với 45,6% người dùng truy cập Internet qua IPv6, 34 triệu người sử dụng IPv6 Việt Nam.

Thống kê của VNNIC: Hết tháng 10/2020, số lượng tài nguyên IPv6 Việt Nam đạt hơn 9.000 tỷ tỷ tỷ địa chỉ
Hết tháng 10/2020, số lượng tài nguyên IPv6 Việt Nam đạt hơn 9.000 tỷ tỷ tỷ địa chỉ

Các doanh nghiệp chủ đạo cũng đã triển khai đồng loạt IPv6 cho dịch vụ băng rộng cố định, băng rộng di động, thử nghiệm IPv6 cho mạng 5G, IoT.... Khối cơ quan nhà nước đã tăng tốc trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ.

 

Việt Nam đã có 03 Bộ, Ngành và 32 tỉnh/thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6; 03 Bộ, Ngành và 07 tỉnh thành phố đã có ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ. Chuyển đổi IPv6 là giải pháp bền vững cho công cuộc chuyển đổi quốc gia, gắn với mục tiêu đến năm 2025 là “Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang IPv6”.

Trong giai đoạn 05 năm tới, công tác thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi IPv6 Việt Nam tập trung vào khối cơ quan nhà nước, dịch vụ nội dung và các dịch vụ Internet mới như 5G, IoT, thành phố thông minh.

Hải Ninh