Kết thúc giai đoạn 2013-2020, trên cơ sở chương trình phối hợp công tác, các thư viên cấp tỉnh và huyện đã thực hiện hơn 11.000 lượt luân chuyển sách, báo đến điểm Bưu điện văn hóa xã với tống số sách, báo đạt gần 2 triệu bản sách, phục vụ ước khoảng 13 triệu lượt người dân đến đọc.

Thống kê của Bộ TT&TT: Hơn 11.000 lượt luân chuyển sách, báo đến điểm Bưu điện văn hóa xã
Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ VHTT&DL về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ đọc sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-20200.
 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đánh giá, phát triển điểm Bưu điện văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hoá ở địa phương bằng việc tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo truyền thống và sách, báo điện tử qua mạng Internet, bảo đảm kết hợp hài hòa hai mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay việc luân chuyển sách, báo tại Bưu điện văn hóa xã đã thu được nhiều kết quả, trong 11.000 điểm Bưu điện văn hóa xã đã có 2.000 điểm có sách luân chuyển với lượng sách luân chuyển là 175 đầu sách/ 1 lần luân chuyển.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh một số nội dung hai đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Cần quan tâm tới người đọc, xem nhu cầu sách báo ở địa phương là gì để việc luân chuyển được phù hợp với nhu cầu của người dân; Cách mạng 4.0 và chuyển đổi số là điều kiện để người dân có thể tiếp cận được thư viện điện tử và nhiều loại sách báo. Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm và có những cách thức luân chuyển sao cho nhanh và mở rộng các điểm luân chuyển.

Hằng Nga