Huyện phân công tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên đỡ đầu hộ nghèo. Mỗi đảng viên giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo bằng cách tìm cơ hội việc làm phù hợp với điều kiện lao động của hộ nghèo, cận nghèo; hướng dẫn cách làm ăn, phương thức sản xuất, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay lãi suất thấp.

Huyện cũng tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, nguồn vận động từ các tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm nhằm tạo chuyển biến về đời sống đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng được bố trí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020, huyện đã triển khai thực hiện 2 chương trình lớn. Trong đó, dành hơn 1 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng cho 5 xã; Chương trình 135, huyện đầu tư 240 triệu đồng thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã, các ấp đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ năm 2019 chuyển sang, huyện đang thực hiện Dự án nuôi heo hướng nạc cho 20 hộ dân trên địa bàn xã Tân Phú với kinh phí 250 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 chỉ còn 2,03%, tương đương 710 hộ, hộ cận nghèo 2,11%; đặc biệt huyện không còn hộ nghèo và cận nghèo trong diện gia đình chính sách. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện Thới Bình đạt 9%, thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2015.

 
Thới Bình: Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực
Người dân mưu sinh trên sông nước Cà Mau

Mặc dù công tác giảm nghèo bước đầu đạt kết quả tích cực, song chưa thật sự bền vững. Đa phần hộ nghèo, cận nghèo của huyện không đất, không tư liệu sản xuất, không nghề nghiệp ổn định. Trình độ một bộ phận đồng bào DTTS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo còn hạn chế, nên việc tiếp thu, ứng dụng KHKT vào sản xuất còn chậm, hiệu quả kinh tế chưa cao. Tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay còn khá thấp, nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo còn dàn trải, thiếu tập trung, mức hỗ trợ so với giá thị trường quá thấp, nên chưa giúp bà con đủ điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế để có thể thoát nghèo.

Năm 2020, huyện Thới Bình phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo và 0,5% hộ cận nghèo, tương đương 350 hộ. Để đạt mục tiêu đề ra, ngay đầu năm huyện đưa ra phương hướng rất cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng xã và xác định giảm nghèo cho từng hộ bằng cách nào. Huyện tiếp tục huy động các nguồn lực về vốn các chương trình hỗ trợ người nghèo, trong đó quan tâm các chính sách ưu đãi đối với hộ vừa thoát nghèo, như tiếp tục cho vay vốn lãi suất thấp, hỗ trợ mô hình sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.

Kim Anh