Năm 2010, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM với nhiều khó khăn, thách thức: Cả 6/6 xã chưa có quy hoạch sử dụng đất; chưa có quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển khu dân cư; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; các tiêu chí NTM đạt thấp (bình quân mỗi xã đạt từ 3-5 tiêu chí, kinh tế phát triển chậm, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao…).

Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sau gần 10 năm xây dựng NTM, thị xã Sơn Tây đã đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí NTM. Đến nay, 6/6 xã đều đạt 19/19 tiêu chí NTM, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: 100% giao thông được cứng hóa; 100% trạm y tế các xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% số thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 89,73% số người dân trên địa bàn thị xã tham gia bảo hiểm y tế.

 

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của thị xã chỉ còn 0,3% (thấp hơn bình quân chung của thành phố là 0,42%; thu nhập bình quân đến hết năm 2019 đạt 46,6 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%/năm... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao... Với những thành tích đã đạt được, thị xã Sơn Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương kết quả đạt được của thị xã Sơn Tây, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã trong công tác xây dựng NTM. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng NTM của thị xã Sơn Tây sẽ là nền tảng vững chắc để thị xã tiếp tục phát huy nội lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Ngọc Trang