Cùng với đó, các chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong những tháng tới đây tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến thu ngân sách. Do đó, ngành thuế sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình "sức khỏe" doanh nghiệp, hoạt động sản suất, kinh doanh của người nộp thuế, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình 'sức khỏe' doanh nghiệp trong đại dịch
Ảnh minh họa

Ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, khẩn trương đưa chính sách kịp thời vào cuộc sống. Trong số đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, tới toàn thể người nộp thuế hiểu và nắm được chính sách hỗ trợ của nhà nước trước và ngay sau khi Nghị định số 52/2021/NĐ-CP được ban hành. Nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thuế để theo dõi số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn và dừng tính tiền chậm nộp, theo dõi và đôn đốc người nộp thuế nộp các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khi hết thời gian gia hạn.

Đồng thời, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, hoàn thuế đúng đối tượng theo đúng chính sách pháp luật góp phần giúp người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát tình hình. Phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách những tháng đầu năm, các khoản thu, sắc thuế thu đột biến, tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu ngân sách nhà nước các tháng.

 

Từ đó, kịp thời có các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Ngành thuế sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phân tích và đánh giá cụ thể số thu ngân sách của quý II/2021, từ đó kiến nghị các giải pháp thu những tháng cuối năm và xây dựng dự toán thu năm 2022.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 51,6% so với dự toán, bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, thuế thu nhập cá nhân có tiến độ thu cao, đạt 60,2% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, dù từ ngày 1/7/2020, ngành thuế đã thực hiện tăng mức triết trừ gia cảnh, nhưng số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng và tập trung vào các khoản thu từ chứng khoán tăng 320% so với cùng kỳ năm trước, từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 169% so với cùng kỳ, từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183% so với cùng kỳ... góp phần làm số thuế thu nhập cá nhân tăng.

Hải Anh