Theo đó, Cụm công nghiệp Thọ Nguyên được thành lập trên địa bàn xã Xuân Hồng (trước đây là xã Thọ Nguyên), huyện Thọ Xuân; diện tích khoảng 20ha, ngành nghề hoạt động chủ yếu: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chê biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giày, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may... các ngành nghề khác có liên quan.

Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên
Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng (vốn doanh nghiệp 20% và còn lại vốn vay, hỗ trợ khác).

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ quý III - quý IV/2020 hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

 

Từ quý IV/2020 - quý I/2021: Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở.

Cuối năm 2021: Khởi công xây dựng hạ tầng đến quý IV/2022 hoàn thiện hạ tầng và kêu gọi nhà đầu tư.

Hồ Nhụy