Thực hiện nghiêm 163/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người.

Nhằm quản lý tốt hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, bệnh động vật, ngăn chặn các bệnh truyên nhiễm nguy hiểm có thế lây lan sang người, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Thanh Hóa tăng cường kiểm việc vận chuyển, giết mổ trước diễn biến mới của dịch cúm gia cầm
UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch mới nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ trước diễn biến dịch cúm gia cầm.

Kế hoạch đề ra mục tiêu quản lý tốt hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, bệnh động vật, ngăn chặn các bệnh truyên nhiễm nguy hiểm có thể lây lan sang người.

Đến năm 2025 có 100% cơ sở thu gom, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm thuộc diện cấp giấy phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% cơ sở giết mổ không thuộc diện cấp giẩy phải đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; 100% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được xóa bỏ. 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng được ít nhất 1 cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đi vào hoạt động; 100% thịt gia súc, gia cầm kinh doanh, buôn bán xuất phát từ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn thực phẩm được đớng dấu kiểm soát giết mổ.

Sản phẩm được dán tem vệ sinh thú y trước khi lưu thông ngoài thị trường. 100% gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm được vận chuyển bằng phương tiện đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; 100% gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm xuất ra khỏi địa bàn cấp tỉnh được cấp giấy chứng nhận kiếm dịch…

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyến các cấp và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện…

Nâng cấp các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong hoạt động vận chuyến, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gai súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và từ tỉnh ngoài.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý vận chuyến, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm trong Nhân dân, đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

Minh Phúc