Với quan điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng chuyển từ lượng sang chất, trong đó xác định người nông dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và được hưởng thụ, nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình đang nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thái Bình: Xây dựng nông thôn mới chú trọng yếu tố chất lượng
 Các địa phương đang nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Sau 2 năm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thái Thụy bước vào qua trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến cuối năm 2025, huyện có từ 10 - 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tháng 10/2021, huyện có 2 xã Thụy Chính, Thụy Liên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Thụy Ninh đã được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh thẩm định đạt 11/11 tiêu chí.

Tháng 8/2020, Thụy Chính là xã đầu tiên của Thái Bình được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để về đích nông thôn mới nâng cao, toàn xã đã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng.

Năm 2021, huyện Thái Thụy có 6 xã Thụy Duyên, Thụy Thanh, Thái Đô, Thái Thượng, Thụy Văn, Thụy Trình xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2022. Hiện nay, các xã này đã cơ bản đạt từ 6 - 9 tiêu chí trong tổng số 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

 

Năm 2020, huyện Quỳnh Phụ chọn 3 xã Quỳnh Minh, Quỳnh Bảo, An Khê để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau 1 năm triển khai, đến nay xã Quỳnh Minh đã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Từ những kết quả đạt được, năm 2021 huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chọn 6 xã: Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Thọ, An Đồng, An Ấp, An Hiệp để xây dựng nông thôn mới nâng cao với mục tiêu chính là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Xã Bình Nguyên (Kiến Xương) về đích nông thôn mới từ năm 2014. Địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, Bình Nguyên đã đạt 7 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện mục tiêu về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2023, UBND xã đã giao cán bộ chuyên môn phụ trách theo lĩnh vực, thực hiện xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết cả về quy mô, nguồn vốn, thời gian thực hiện, phân rõ lộ trình để bảo đảm về đích đúng kế hoạch.

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình chỉ là bước khởi đầu. Việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lên tầm cao hơn mới là yếu tố quan trọng để hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của nhiều vùng nông thôn đã có rất nhiều thay đổi, đời sống của người nông dân được nâng lên đáng kể. Người dân ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tự hào và tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng, là cơ sở thực tiễn phong phú để các địa phương đăng ký phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Minh Phúc