Ưu tiên hàng đầu

Thái Bình là địa phương tiên phong đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Xuất phát từ các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vươn lên tầm cao mới, đưa Thái Bình sớm sánh vai với các địa phương trong khu vực, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải nỗ lực nâng cao chất lượng hệ thống chính trị nói chung, chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên nói riêng.

Thái Bình quyết tâm hoàn thiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào cuối năm nay
Tỉnh Thái Bình xác định rất rõ, phải bảo đảm việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của tỉnh đến với tất cả cán bộ, đảng viên một cách chính thống, đầy đủ, kịp thời nhất.

Để làm được điều đó, lãnh đạo tỉnh Thái Bình xác định rất rõ, phải bảo đảm việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của tỉnh đến với tất cả cán bộ, đảng viên một cách chính thống, đầy đủ, kịp thời nhất; cùng với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

Đặc biệt, trong thời đại 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ cũng như tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của tỉnh đến đảng viên là một trong những ưu tiên hàng đầu.

4 chi bộ thực hiện thí điểm

Đảng bộ xã Đông Thọ và Đảng bộ phường Phú Khánh là hai đơn vị được Tỉnh ủy, Thành ủy Thái Bình chọn 4 chi bộ thực hiện thí điểm, tập huấn cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Việc thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để rút kinh nghiệm và có cơ sở triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh là chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các nội dung công tác xây dựng đảng ở cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhất, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Phần mềm hỗ trợ đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các cấp uỷ tỉnh; đồng thời, cập nhật kịp thời, chính xác những thông tin thời sự của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các cấp uỷ đảng; hỗ trợ các cấp uỷ đảng trong công tác thu thập, tiếp nhận các góp ý, phản hồi của đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên thuộc tổ chức cơ sở đảng quản lý…; góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng, thực hiện thắng lợi một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác xây dựng Đảng, đó là xây dựng chi bộ kiểu mẫu.

Qua gần 4 tháng thực hiện thí điểm phần mềm đã giúp cho đảng ủy, ban chi ủy chi bộ hai địa phương quán triệt tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thông qua cung cấp các tiện ích phục vụ các cuộc họp sinh hoạt chi bộ hàng tháng, trong đó giúp các chi bộ cung cấp đầy đủ, nhiều thông tin để đảng viên trong chi bộ nghiên cứu và trao đổi, cập nhật nhanh; đồng thời giúp cho việc đánh giá, tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ nhanh, giảm thời gian sinh hoạt. Các thông tin chính thống được cập nhật trên trang của chi bộ kịp thời, giúp đảng viên thuận lợi trong quá trình tra cứu.

 

Ngoài ra, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã hỗ trợ cấp ủy đảng của xã, phường và các thôn, khu dân cư trong công tác thu thập, tiếp nhận các góp ý, phản hồi của đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên thuộc tổ chức đảng quản lý.

Tại buổi khảo sát diễn ra mới đây, lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Thọ, Đảng ủy phường Phú Khánh và cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đều cho rằng đây là phần mềm có tính ưu việt, tiện ích, ứng dụng phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0 và bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với các tiện ích hỗ trợ chi bộ, đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng, phần mềm đã hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, qua thực hiện thí điểm, phần mềm còn bộc lộ một số hạn chế như: Phần mềm mới, đòi hỏi người sử dụng phải có điện thoại thông minh trong khi đảng viên trong các chi bộ thôn, chi bộ khu phần lớn là cán bộ, công chức nghỉ hưu, tuổi đã cao; một số đảng viên không có điện thoại thông minh hoặc có điện thoại thông minh nhưng chưa sử dụng thành thạo và một số không có kết nối internet nên khó khăn trong sử dụng phần mềm…

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cấp, hoàn thiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình sử dụng.

Triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên

Tham dự khảo sát việc triển khai thực hiện thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tại Đảng ủy xã Đông Thọ và Đảng ủy phường Phú Khánh, Bí thư tỉnh Ủy Ngô Đông Hải đã ghi nhận những kết quả bước đầu trong quá trình thực hiện thí điểm phần mềm, trong đó đảng ủy các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện.

Ông Ngô Đông Hải đánh giá, các cơ quan của tỉnh đã gắn kết với cơ sở, nắm bắt, theo dõi thường xuyên, hướng dẫn kịp thời để quá trình triển khai thí điểm được thông suốt, hiệu quả. Ngoài ra, những ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên và lãnh đạo các ngành là cơ sở để Tỉnh ủy Thái Bình quyết tâm hoàn thiện phần mềm nhằm triển khai rộng rãi đến các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh.

Qua báo cáo từ cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện các tính năng, bổ sung, cập nhật các tiện ích khác, bảo đảm thông tin đưa lên phần mềm ngày càng phong phú, hữu ích, sử dụng hiệu quả, dễ dàng; công tác kiểm tra, hướng dẫn phải kịp thời, thường xuyên để việc triển khai thí điểm đạt hiệu quả, đúng định hướng.

Các đảng ủy xã, phường, chi ủy các chi bộ thực hiện thí điểm tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên khai thác, sử dụng đầy đủ, nhuần nhuyễn các tính năng trong phần mềm, tạo thành thói quen nhu cầu thiết yếu của mình. Cùng với đó, các cơ quan liên quan của tỉnh và các địa phương phải phát huy vai trò là cầu nối trung gian trong việc nắm bắt thông tin, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để phản hồi đến đơn vị triển khai các giải pháp cải tiến, nâng cấp phần mềm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh, Thái Bình quyết tâm đến cuối năm 2021 phải hoàn thiện phần mềm, đưa phần mềm tại các đơn vị triển khai thí điểm hoạt động, phát huy hiệu quả, nhất là đối với các chi bộ cơ quan, trường học phải triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên và triển khai rộng rãi đến các cán bộ, đảng viên chi bộ khu dân cư.

Vũ Thư