Trong diễn đàn kinh tế 2020 – “Tích luỹ động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới” được tổ chức ngày 5/12, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định: “Điểm sáng tạo nên động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2020 là sự lên ngôi của những mảng sản xuất, kinh doanh khai thác thị trường nội địa với sức mua 100 triệu dân.

Tập trung khai thác thị trường nội địa
 

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Nghiên cứu – Phát triển, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư SSI cũng cho rằng điểm sáng tạo nên động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2020 là sự “lên ngôi” của những mảng kinh doanh khai thác thị trường nội địa với sức mua 100 triệu dân.

Ông Linh cho biết khi tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài muốn tìm cơ hội đầu tư thị trường chứng khoán của Việt Nam, họ đặc biệt quan tâm đến các ngành hàng tiêu dùng. Song, ông Linh chỉ ra thêm những lĩnh vực tận dụng được thị trường trong nước giờ đây không chỉ là sản xuất, kinh doanh phục vụ cho tiêu dùng, bán lẻ mà có cả nghệ thuật, giải trí và giáo dục.

Quang Sơn