Nhằm nâng cao chất lượng của các báo cáo thống kê, vốn là sản phẩm đầu ra cuối cùng nên Tổng Cục Thống kê vừa tổ chức bồi dưỡng kỹ năng biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế - xã hội.

Lớp học diễn ra trong hai ngày, từ 29 đến 30/10 theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến được giảng dạy bởi TS. Trần Kim Đồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

Tham dự trực tiếp tại lớp học có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc TCTK trên địa bàn Hà Nội, Tổ Phân tích và Dự báo thống kê; tham dự trực tuyến có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của 63 Cục Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II.

 

Ngày đầu tiên của lớp học sẽ tập trung hai nội dung: Sự cần thiết phải nâng cao kỹ năng biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội; Một số kinh nghiệm biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội.

Ngày thứ 2 sẽ tập trung hướng dẫn về kết cấu nội dung và Đề cương biên soạn phần lời văn trong Báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế - xã hội với các nội dung: Bối cảnh, đặc điểm tình hình và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ; Tình hình kinh tế; Các vấn đề xã hội và môi trường.

Lê Hiền