Mặc dù xuất phát điểm khá thấp, điều kiện đi lại, cơ cấu kinh tế khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, sau hơn 10 năm, bộ mặt Tân Trung không ngừng đổi thay, đời sống người dân nâng lên đáng kể. Nổi bật hơn hết là tiêu chí giao thông. Nhận định đây là tiêu chí khó, cũng là tiêu chí quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện. Nhờ vậy, những tuyến đường từ sự đóng góp của người dân ngày càng nối dài.

Ngoài 7,5 km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá, gần 10 km đường trục ấp, liên ấp và hơn 45 km đường ngõ xóm được bê tông hoá đạt chuẩn, có gần 20 km đường xóm nhánh dân tự bỏ vốn xây dựng với kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

Tân Trung quyết tâm nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Tân Trung quyết tâm nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Thanh Liêm, “Khi Nhà nước đang khó khăn về vốn, địa phương không trông chờ mà vận dụng từ nhiều nguồn, cùng với sự quan tâm của Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện và sự “giúp sức” từ những người con xa quê hương xây dựng những công trình nối mạch đường quê”. Thống kê mới nhất cho thấy, trong số gần 35 tỷ đồng thực hiện tiêu chí giao thông có gần 20 tỷ đồng từ ngân sách huyện, gần 10 tỷ đồng do Nhân dân địa phương đóng góp và gần 2 tỷ đồng từ các mạnh thường quân.

Công tác giảm nghèo của xã cũng có những chuyển biến tích cực. Từ 84 hộ nghèo và 75 hộ cận nghèo cuối năm 2018, đến nay địa phương chỉ còn 2,3% hộ nghèo (57 hộ) và 3,03% hộ cận nghèo (50 hộ). Thu nhập bình quân đầu người theo đó cũng được nâng lên 46 triệu đồng/năm. Đó là kết quả từ những mô hình hiệu quả, sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân địa phương.

 

Theo thống kê toàn xã hiện có gần 1.800 ngôi nhà đạt tiêu chuẩn 3 cứng, chiếm 72%. Riêng năm 2019, vận dụng từ nhiều nguồn, xã cất được 12 căn nhà theo Quyết định số 22, tạo “điều kiện cần” cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

“Bên cạnh việc đầu tư kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã xác định phải đẩy mạnh phát triển kinh tế của mỗi hộ dân, làm nền tảng thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các tiêu chí khác”, ông Liêm nhấn mạnh. 

Mặc dù xã đã đạt 19/19 tiêu chí nhưng Đảng bộ xã xác định một số tiêu chí cần nâng chất thường xuyên. Trong đó, tiêu chí môi trường được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ của từng ấp: nâng cao ý thức người dân xây dựng hàng rào cây xanh, thực hiện phong trào thu gom rác, vệ sinh môi trường…

Ngoài ra, xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí vừa “chạm ngưỡng”, xây dựng hệ thống giao thông thêm hoàn thiện, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự để được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuyết Nhung
Ảnh: Đắc Vịnh