Sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN”

Theo TS Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đề xuất và nhận được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN trong việc thực hiện sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN”.

Sáng kiến này nhằm góp phần hình thành một hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững, đồng bộ, thống nhất trong cộng đồng ASEAN; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám sát và đánh giá phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN.

Số liệu thống kê là cần thiết và quan trọng để hướng tới tương lai phát triển bền vững
Số liệu thống kê là cần thiết và quan trọng để hướng tới tương lai phát triển bền vững. Ảnh minh họa

Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ đối tác trong thực hiện các chỉ tiêu; nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên trong việc thu thập, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững cũng như tăng cường vai trò điều phối của thống kê ASEAN.

Với sự nỗ lực thực hiện của các quốc gia thành viên, sự chủ động của Thống kê ASEAN, nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và sự hỗ trợ của dự án ARISE Plus, Báo cáo đầu kỳ các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được hoàn thiện và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được thiết lập.

Để bảo đảm công tác giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững của ASEAN đến năm 2030, Việt Nam đã đề xuất một số nội dung như sau: Thứ nhất, cần tiếp tục duy trì và phát huy tính chủ động của Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN; Thứ hai, các quốc gia thành viên thường xuyên cập nhật số liệu của các chỉ tiêu phát triển bền vững; Thứ ba, cần huy động sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chỉ tiêu giám sát và đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững.

Số liệu thống kê là cần thiết và quan trọng

 

Bà TS. Julia Tijaja, Vụ trưởng Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cho rằng, năm 2020, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới gặp vô vàn khó khăn.

Trước những khó khăn này, các quốc gia đã xây dựng các mục tiêu để khôi phục và để đạt các mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua Báo cáo đầu kỳ và cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN, chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục đại dịch COVID-19 và hướng tới tương lai phát triển bền vững. Số liệu thống kê là cần thiết và quan trọng.

Qua đó, bà Julia Tijaja cho rằng: "Chúng ta cần tiếp tục tiến hành theo dõi, giám sát và tiếp cận các chỉ số để các quốc gia cố gắng đạt các mục tiêu phát triển bền vững".

Đánh giá cao Báo cáo đầu kỳ và cho rằng đây là công cụ quan trọng đảm bảo tính minh bạch của các chỉ tiêu thống kê, ông Igor Driesmans, Đại sứ Liên minh châu Âu tại ASEAN cho rằng "chỉ có thể đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững, nếu cùng chung tay và cùng đảm bảo để hướng tới những mục tiêu chung".

Báo cáo đầu kỳ và cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN là những nỗ lực của Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN trong việc cung cấp số liệu thống kê phù hợp, kịp thời và có khả năng so sánh, phục vụ công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Hiện tại mới chỉ có một số chỉ tiêu SDG được đưa vào báo cáo và cơ sở dữ liệu trực tuyến, chủ yếu do năng lực hạn chế của Hệ thống thống kê quốc gia của các quốc gia thành viên, nhưng Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS) cam kết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác ở khu vực cũng như quốc gia để cải thiện tính sẵn có và chất lượng dữ liệu. Vì vậy, rất cần có sự vào cuộc và tham gia tích cực của các bộ ngành có liên quan.

Các SDG dựa trên sáu chủ đề bao gồm: nhân phẩm, con người, hành tinh, quan hệ đối tác, công lý và thịnh vượng. SDG toàn diện hơn so với MDG và bao gồm 17 mục tiêu, được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu. Những mục tiêu này vượt ra tầm phát triển xã hội, bao gồm cả các mục tiêu đối với biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế, đổi mới, tiêu thụ bền vững, hòa bình, công bằng… Mỗi mục tiêu được kết nối với nhau và thành công trong một mục tiêu thường sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khác.

Sơn Hải