Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc xây dựng một cộng đồng chung để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hợp tác trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thương mại hàng hóa trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nổi bật là Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu
Tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Huy Đông khẳng định, việc thành lập VINEU đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng trí thức người Việt tại châu Âu, đóng góp cho các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng, việc thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu sẽ giúp tiếp cận các nguồn tri thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nước châu Âu, đồng thời cũng phát huy lực lượng trí thức, chuyên gia người Việt đã có quá trình học tập, làm việc, tích lũy kinh nghiệm quý báu tại đây.

 

Mạng lưới VINEU nói riêng và các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo các nước chính là “cánh tay nối dài” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà đầu mối là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm tiếp cận, khai thác những nguồn lực đổi mới sáng tạo của các nước, mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước theo thực tiễn quốc tế tốt nhất.

Trong những năm gần đây có một trào lưu mới hình thành và được phát triển thành Mạng lưới đổi mới sáng tạo tại nhiều nước ở Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Châu Mỹ. “Chúng ta đang hình thành, phát triển được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của người Việt Nam ở ngoài và trong tương lai, tôi nghĩ có thể hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung của người Việt Nam trên thế giới. Đặc biệt là các mạng lưới đổi mới sáng tạo đều gắn bó với mạng lưới đổi sáng tạo quốc gia, góp phần giải quyết những bài toán đặt ra, những nhu cầu thiết thực trong nước”, Đại sứ Ngô Hướng Nam nhấn mạnh.

Hằng Nga