Quảng Trị được đánh giá là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển các dự án năng lượng, đặc biệt là tiềm năng phát triển điện gió và điện mặt trời. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung cho công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo để khai thác tiềm năng, lợi thế này.

Trong số 31 dự án điện gió đã được phê duyệt quy hoạch, có 2 dự án (tổng công suất 60MW) đi vào hoạt động; 25 dự án (tổng công suất) 987,2MW được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư. Theo báo cáo của các nhà đầu tư, cả 25 dự án này đều phấn đấu hoàn thành trước thời điểm 31/10/2021.

Quảng Trị: Các dự án điện gió khẩn trương 'về đích' trước ngày 1/11/2021
Ảnh minh họa
 

Các dự án điện gió chủ yếu tập trung trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trực thuộc phối hợp khảo sát, thỏa thuận đấu nối và nghiệm thu các công trình cấp điện thi công các dự án điện gió để tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với đó, công ty còn phối hợp khảo sát lập phương án kỹ thuật nâng dây điện vượt đường trên các tuyến đường phục vụ vận chuyển thiết bị điện gió. Đây là những thiết bị siêu trường, siêu trọng được vận chuyển trên các tuyến đường từ cảng Hòn La (Quảng Bình) và cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đến các vị trí của dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Cụ thể, công ty đã nâng cao dây dẫn tại hơn 40 vị trí vượt đường, đảm bảo cao độ đường dây hạ thế 0,4kV băng đường tối thiểu đạt 6,8m, cao độ đường dây trung thế 22kV băng đường tối thiểu đạt 8,3m, cao độ đường dây trung thế 35kV băng đường tối thiểu đạt 9,3m và cao độ đường dây cao thế 110kV băng đường tối thiểu đạt 10,3m.

Để kịp thời hoàn thiện hệ thống truyền tải giải tỏa công suất các nhà máy điện gió, PC Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các công trình điện miền Trung (CPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị liên quan để lập kế hoạch, thực hiện cắt điện thi công đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo kịp tiến độ. PC Quảng Trị cũng tham gia nghiệm thu các xuất tuyến 110kV đấu nối thanh cái 110kV Trạm biến áp 220kV Lao Bảo. Việc kịp thời đóng điện Trạm biến áp 220kV Lao Bảo của EVNNPT/CPMB sẽ làm tiền đề cho việc vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió đang triển khai.

Minh Đức