Quy chế này nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và giảm các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng và bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình ứng dụng CNTT.

Quảng Bình: Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng
UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Ảnh minh họa

Nguyên tắc cơ bản được Quảng Bình đưa ra, đó là hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, tổ chức phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng được quy định tại Điều 4 Luật An toàn thông tin mạng, cũng như Điều 41 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo quy chế, các hành vi bị cấm sẽ dựa theo các quy định trong Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng, cũng như Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Bên cạnh đó, quy chế cấm việc tự ý lắp đặt các thiết bị phát sóng Wi-Fi vào mạng máy tính của cơ quan, tổ chức; cấm lắp đặt các thiết bị tiếp sóng Wi-Fi trên máy tính có kết nối mạng nội bộ để truy nhập mạng Wi-Fi ngoài khi chưa được phê duyệt của lãnh đạo cơ quan, tổ chức.

Các cán bộ, công chức, viên chức… tỉnh Quảng Bình cũng không được tự ý đăng lên, tải về, chia sẻ dưới mọi hình thức các dữ liệu, tài liệu, số liệu nội bộ, những văn bản chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công khai lên mạng Internet và những phương tiện thông tin đại chúng khác.

Quy chế của Quảng Bình cũng quy định cụ thể về quản lý đăng nhập, truy nhập hệ thống thông tin; quản lý vận hành hệ thống thông tin; phòng, chống phần mềm độc hại; sao lưu dữ liệu dự phòng; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Hạnh Châu